Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris, penningmeester en de algemene bestuursleden. Zij vergaderen 1x per 2 maanden. Dan worden lopende activiteiten besproken en nieuwe activiteiten geïntroduceerd of besproken. De organisatie van activiteiten en evenementen wordt uitgevoerd door samenwerking tussen alle leden.

Mia Loeffen
Voorzitter
Kreakids Kreadoen

Leonie Burger
Secretaris
De Witte Hoeve

Annuska Wiersma
Penningmeester
Cewitec

Marian Kuijpers
Algemeen bestuurslid
T-Stone en T-Floor

Sjoerd Schoenmakers
Algemeen bestuurslid
Schoenmakers Tuinen

Patrick Eekhof
Algemeen bestuurslid
De Nozems V.O.F.

Vacature
Algemeen bestuurslid