Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris, penningmeester en de algemene bestuursleden. Zij vergaderen 1 x per 2 maanden worden lopende activiteiten besproken en nieuwe activiteiten geïntroduceerd of besproken. De organisatie van activiteiten en evenementen wordt uitgevoerd door samenwerking tussen alle leden.

Hilda Megens
Voorzitter
Van Taarten en Taartjes   
Stuur een mail

Leonie Burger
Secretaris
De Witte Hoeve
Stuur een mail

 

Jos van Rooij
Penningmeester           
Rabobank
Stuur een mail
 

 

Marloes van de Camp
Algemeen bestuurslid
Schoenmakers Tuinen
Stuur een mail                                            

 

Laura Schaffers
Algemeen bestuurslid   
Herberg Willemien
Stuur een mail
 
 laura


Sjoerd Schoenmakers
Algemeen bestuurslid
Schoenmakers Tuinen
Stuur een mail

 

 

2019  Ondernemersvereniging Megen Haren en Macharen   door Jeroen Mulders